Ponuka bední

Máte otázku?

Telefón
+421 948 044 322
E-mail
lavrisinova@sbernesurovinyuh.cz
Skype
SSUH - Slovakia
Napíšte nám z webu »

AKCIA TÝŽDŇA

MEĎ MIX

100 Kč / kg

NOVINKY

 

Kam se starú žiarivkou?

1.3.2017
Titulní obrázek

Rad z nás musela v poslednej dobe doma riešiť, čo s úspornou žiarivkou, ktorá po rokoch prestala svietiť. Vyslúžených lineárne či úsporné žiarivky a výbojky totiž nepatrí do popolnice na zmesový odpad, kde z nich pri rozbití môžu unikať nebezpečné látky.

V minulosti to bolo jednoduché, klasická wolframová žiarovka sa jednoducho vyhodila do popolnice na komunálny odpad a z obchodu sa priniesla nová. Od septembra 2012 sa ale klasické volfrámové žiarovky prestali v Európskej únii predávať, a tak postupne všetci začíname používať ekonomicky a ekologicky šetrnejšie svetelné zdroje. Teda kompaktné a lineárne žiarivky či LED žiarovky. Má to ale jeden háčik: ak taká úsporka dosvieti, nesmie skončiť v bežnom koši a nepatrí ani do triedeného skla. Dôvodom je jedovatá ortuť, ktorú žiarivky (trubicové i kompaktné úsporné) v malom množstve obsahujú. Pri zlom či neodbornom zaobchádzaní a vo vyšších koncentráciách môže ortuť ohroziť ľudské zdravie a životné prostredie. Najjednoduchšie je vziať starú žiarivku a odovzdať ju v obchode pri nákupe tej novej.

Ďalšia možnosť, ako správne naložiť s nefunkčné žiarivkou, je odovzdať ju v zbernom dvore vo Zberných surovinách UH. Obsluha zberného dvora od Vás úsporka zadarmo prevezme a uloží ju do špeciálnej zbernej nádoby, aby sa nerozbili. Spätný odber žiariviek pre mesto Uherské Hradiště zabezpečuje kolektívny systém EKOLAMP, ktorý nielen prispieva na náklady prevádzky zberného miesta, ale navyše plne hradí všetky náklady na prepravu a recykláciu. Vďaka Ekolamp ušetríme z obecného rozpočtu časť prostriedkov, ktoré by sme inak museli použiť na ekologickú likvidáciu nebezpečného odpadu.

Menšie nepohodlie spojené so správnou likvidáciou úsporné žiarivky nám vynahradí až o 80% nižšia spotreba elektrickej energie a vedomie, že spoločne prispievame k ochrane životného prostredia okolo nás.

Viac sa o nakladaní s nefunkčnými svetelnými zdrojmi a ďalších aktivitách spoločnosti EKOLAMP dočítate na www.ekolamp.cz.

Späť na výber správ