Ponuka bední

Máte otázku?

Telefón
+421 948 044 322
E-mail
lavrisinova@sbernesurovinyuh.cz
Skype
SSUH - Slovakia
Napíšte nám z webu »

AKCIA TÝŽDŇA

MEĎ MIX

100 Kč / kg

Firma Sběrné suroviny UH, s.r.o. je česká súkromná spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2000. Jej história siaha do roku 1971, kedy vystupovala pod názvom Sběrné suroviny n.p., potom následne ako Sběrné suroviny a.s. Brno.
 

Aktuálne sa firma sústreďuje na komplexné služby v odpadovom hospodárstve, čo znamená, že jsme schopní našim zákazníkom zaistiť likvidáciu a výkup širokej škály odpadov (výkup železa, farebných kovov, papiera, odber plastov, skla, textilu, likvidácia nebezpečných odpadov, bioodpadu, komunálneho odpadu a ďalších odpadov, pristavenie kontejnerov a špeciálnych nádob, odvoz odpadov).

Pod našou hlavičkou môžete nájsť 10 prevádzok na území Zlínského kraje. Hlavná prevádzka se nachádza v Uherskom Hradišti na ulici Průmyslová.

Vzhľadom k spolupráci s tuzemskými koncovými zpracovateľmi, ako aj so zahraničnými, jsme schopní našim zákazníkom ponúknuť atraktívne výkupné ceny a rýchle platby.

Firma disponuje vlastným vozovým parkom a spracovateľským zázemím, čo nám dovoľuje výjsť našim zákazníkom  maximálne v ústrety  v ich požiadavkach. Ďalej zaisťujeme ekologické poradenstvo (nakladanie s odpadmi, ročné hlásenie o produkcii odpadov, preprava ADR a ďalšie..).

Na Slovensku funguje od roku 2016 samostatná spoločnosť Sběrné suroviny UH - SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom v Trenčianskych Stankovciach. Spoločnosť vznikla transformáciou organizačnej zložky, ktorá na území Slovenska pôsobila niekoľko rokov. Společnost sa zaoberá výkupem a likvidáciou širokej škály odpadov. 

SME PARTNEROM FYZICKÝCH OSÔB, ŽIVNOSTNÍKOV, MALÝCH, STREDNÝCH I VEĽKÝCH FIRIEM.