Informácie

O spoločnosti

Na Slovensku funguje od roku 2016 samostatná spoločnosť Sběrné suroviny UH - SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom v Trenčianskych Stankovciach. Spoločnosť vznikla transformáciou organizačnej zložky, ktorá na území Slovenska bola založena firmou Sběrné suroviny UH, s.r.o..
Společnost sa zaoberá výkupem a likvidáciou širokej škály odpadov. 

Firma Sběrné suroviny UH, s.r.o. je česká súkromná spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2000. Jej história siaha do roku 1971, kedy vystupovala pod názvom Sběrné suroviny n.p., potom následne ako Sběrné suroviny a.s. Brno.

Aktuálne sa firma sústreďuje na komplexné služby v odpadovom hospodárstve, čo znamená, že jsme schopní našim zákazníkom zaistiť likvidáciu a výkup širokej škály odpadov (výkup železa, farebných kovov, papiera, odber plastov, skla, textilu, likvidácia nebezpečných odpadov, bioodpadu, komunálneho odpadu a ďalších odpadov, pristavenie kontejnerov a špeciálnych nádob, odvoz odpadov).

Hlavná prevádzka se nachádza v Uherskom Hradišti na ulici Průmyslová 1147.

Vzhľadom k spolupráci s tuzemskými koncovými zpracovateľmi, ako aj so zahraničnými, jsme schopní našim zákazníkom ponúknuť atraktívne výkupné ceny.

Firma disponuje vlastným vozovým parkom a spracovateľským zázemím, čo nám dovoľuje výjsť našim zákazníkom  maximálne v ústrety  v ich požiadavkach. Ďalej zaisťujeme ekologické poradenstvo (nakladanie s odpadmi, ročné hlásenie o produkcii odpadov, preprava ADR a ďalšie..).

SME PARTNEROM FYZICKÝCH OSÔB, ŽIVNOSTNÍKOV, MALÝCH, STREDNÝCH I VEĽKÝCH FIRIEM.

Sme súčasťou skupiny

RMF invest je česká rodinná firma, zastrešujúca spoločnosti predovšetkým z oblasti odpadového hospodárstva. Špecializujeme sa na zber, recykláciu a likvidáciu odpadu, poskytujeme efektívne a udržateľné riešenie pre ochranu životného prostredia nielen na lokálnej úrovni a služby v oblasti nakladania s odpadom. Na trhu pôsobíme už od roku 2000 a máme v tejto oblasti veľké skúsenosti, vďaka ktorým môžeme zákazníkom ponúknuť komplexné služby v rámci skupiny.

© 2023 Sběrné suroviny UH - SLOVAKIA s.r.o. | Všetky práva vyhradené.

web by FOOE